Agnija

Šventoji Ugnis – Agni – Agnija
yra Tarpininkė tarp pasaulių, Žmonių – Dievų ir kitų, matomų ir nematomų.

Jos Žinia – Vyda – Vydija yra Tyla

Gebantis šią Tylą atrasti savyje – Vydūnas

Žinantis, kaip kreiptis į Dievus – Žynys

Vedantis Apeigą – Vaidila

Sergintis Šventąją Ugnį Agniją – Ugnies sergėtojas

Kviečiantis į pasitarimus( Krivūles) – Krivis

Visi „Agnijos” nariai yra lygūs ir veikia bendrų priesakų vedini.

🔥🔥🔥

Priesakai ( taisyklės) yra šie :

🌿Visas mus supantis regimas ir neregimas Pasaulis yra Šventas.

🌿Kiekviena tauta turi savo žemę, kalbą ir Dievus. Privalu puoselėti savąsias šaknis, atskiriant tai, kas sava, nuo to, kas svetima.

🌿Gerbti protėvių Žemę, kalbą ir Dievus.
Apeigų metu jokių kitų tautų Dievų vardų neminėti.

🌿Žmogiškuoju veikimu nežeisti nei vieno iš persikeičiančių pasaulių, Žmonių – Dievų, ar kitų, mums žinomų ir nežinomų. Veiksmas turėtų būti švelnus ir vikrus, tarsi Žalčio judėjimas.

🌿Visada prisiminti, kad esam visaapimančios ir visur esančios Šventosios Ugnies Agnijos įsikūnijimai žmogaus pavidale.

🌿Suvokti, kad Dievų pasaulis be Žmonių pasaulio negali pasireikšti, o Žmonių pasaulis be Dievų pasaulio negali išsiskleisti. Padėti šių pasaulių sąveikai, pravedant Šventos Ugnies Agnijos ir protėvių Dievų pagarbinimo Apeigas.

🌿Žinoti, kad visi mums žinomi ir nežinomi pasauliai veikia per mus, o mes, savo ruožtu, veikiam juos. Dėl šios priežasties dera siekti darnos tiek mūsų pasaulyje, tiek ir visur kitur.

Per Agniją ateinam į šį pasaulį, su Ja širdyje keliaujam gyvenimo keliu, kol, laikui atėjus ir Laimai nulėmus, iškeliausim Agnijos lydimi į savo tikruosius namus, iš kurių trumpam paviešėjimui ir nusileidom į Žemę Motulę.

🔥🔥🔥

Agnijos Šventykla yra Krivių kalne, Vilniuje. Apeigos vyksta sekmadieniais 13 val. prie aukuro, kuriame dega šventoji protėvių Ugnis.
Draugijos ” Agnija” teisinė forma – asociacija.Paramos gavėjo kodas 304758383